Yol Trafik Gürültü Bariyerleri

Otoyollar ve raylı sistem yollarının yerleşim bölgelerindeki gürültü düzeylerini uluslar arası standartlara uygun değerlere düşürmek için kullanılırlar.

Category:

Otoyollar ve raylı sistem yollarının yerleşim bölgelerindeki gürültü düzeylerini uluslar arası standartlara uygun değerlere düşürmek için kullanılırlar. Bariyerler ses geçiş kaybı ve ses absorbsiyonu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş metal elemanları absorbsiyon materyalleri ve yardımcı akustik malzemelerden oluşmaktadır. Bariyer tasarımında kaynağa ve alıcıya uzaklıklar , yükseklik, ses geçiş ve absorbsiyon değerleri , bariyerin şekli önem teşkil etmektedir.