Çevre Politikamız

  • ISO 14001 Çevre Yönetim sistemimizin performansını sürekli geliştiririz.
  • Üretim ve şantiye faaliyetlerimizi çevresel etkilerimizi en aza indirmek üzere sürdürürüz.
  • Yürürlükteki çevre mevzuatlarına, idari düzenlemelere ve tabi olduğumuz diğer şartlara uyarız.
  • Çalışanların çevresel duyarlılığını, eğitimler ve bu yöndeki çalışmaları destekleyerek arttırmaya çalışırız.