İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliğine göre oluşturduğumuz İSG yönetim sistemine uygun olarak faaliyetlerimizi uygularız, sürdürürüz ve performansımızı sürekli geliştiririz.
  • Üretim ve şantiye faaliyetlerinde, İş Güvenliğine azami önemi verip çalışanlarımız için en uygun çalışma ortamını oluşturur ve iyileştirmek için çalışırız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uyarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincimizi eğitim faaliyetleri ile sürekli arttırırız.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek için gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınmasını ve koruyucu ekipmanların kullanılmasını sağlarız.